Personvernerklæring for FamWeek (sist oppdatert 14. juni 2018)

På denne siden beskrives hvordan personopplysninger samles inn og brukes på nettsiden www.famweek.com og av selskapet FamWeek AS.

FamWeek har egen databehandleravtale.

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til bruk av informasjon om deg som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Personvern

Under har vi samlet noen spørsmål og svar som forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvern.

Hva er personlig data?

Personlig data er data som er knyttet til, relatert til eller kan identifisere en person.

 Hva er “behandling” av personopplysninger?

“Behandling” betyr enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende.

 Hva er en “behandlingsansvarlig”?

Dette er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet.
FamWeek er en tjeneste som en organisasjon kan tilby foreldre for å forenkle kommunikasjonen mellom organisasjonen og foreldrene. Tjenesten FamWeek som blir tilbudt til foreldrene, er basert på en avtale mellom FamWeek AS og organisasjonen. Organisasjonen vil derfor formelt være behandlingsansvarlig.

 Hva er en “databehandler”?

Dette er den som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Dette er vanligvis en virksomhet, som for eksempel systemet FamWeek.

I dag plikter den behandlingsansvarlige å følge loven, mens databehandleren plikter å følge databehandleravtalen mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren. Loven pålegger begge parter å ha en slik avtale.

Hvilke opplysninger samler vi om deg?

Dette er opplysninger du selv oppgir når du registrerer deg på www.famweek.com eller på FamWeek-appen eller er i kontakt med salg og support via e-post.

Cookies blir lagret og sender anonym bruksinformasjon når du besøker våre nettsider. Dette er informasjon om hvilken side du ser på, dato og tid, hvilken nettleser/versjon du bruker og din maskins IP-adresse. Disse opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person.

I tillegg vil data om deg kunne bli lagt inn i FamWeek gjennom en organisasjon som tar i bruk FamWeek for å lette administrasjonen i organisasjonen og/eller kommunikasjonen med deg som medlem og/eller forelder til et barn i en organisasjon.  Dette er følgende data:

 • Navn

 • Epostadresse

 • Evt telefonnummer

 • Evt bilde

 • Ditt/dine barn(s) navn

 • Evt bilde

 • Evt barnets telefonnummer

 • Evt barnets fødselsdag

 • Registrering av oppmøtetidspunkt for barnet ditt i organisasjonen(e)

 • Kalenderinformasjon

Dette dekker de opplysninger som er helt nødvendige for at tjenesten kan fungere. Andre personopplysninger som måtte behandles via tjenesten, kan kun behandles med brukerens samtykke. 

Hva brukes informasjonen til?

 • Informasjonen benyttes kun til å benytte tjenesten FamWeek, ref personopplysningsloven § 8 a, som tillater behandling når det er nødvendig for «å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås».

 • Forbedring av tjenesten

 • Statistikk

Hvor lagrer vi informasjon om deg, og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vi lagrer våre kundedata i systemet FamWeek og benytter Google Mail til kommunikasjon. Videre deles kundeinformasjonen med systemet Zendesk  som er vårt kundeservicesystem. Vi benytter også ulike tekniske verktøy for å tilpasse FamWeek-tjenesten til bruk og gjøre den bedre for deg. Vår server er Amazon i Nord-Irland.

 Hvordan sikres opplysningene som er lagret om deg i FamWeek?

FamWeeks systemer benytter seg av standard sikkerhetsløsninger i flere lag. Våre tjenere opererer i et lukket nett der kun https-porten på applikasjonstjeneren er eksponert for det åpne internett. Ingen andre former for tilknytning til applikasjonen er mulig, noe som minimerer angrepsflatene i systemet.

Brukere verifiseres med brukernavn og passord (eller andre autentiseringsformer) og får deretter et token som benyttes i videre kommunikasjon. Hvis en ønsker ekstra sikkerhet utover brukernavn og passord ved innlogging,  kan brukeren selv velge 2- faktor pålogging gjennom Google Authenticator.

En bruker innehar et antall roller i FamWeek, og kun data tilknyttet de enkelte roller vil noensinne være synlige for en bruker. Dette styres på tjenersiden slik at man ved å overvåke trafikk uansett ikke vil kunne se mer enn det den innloggede brukeren i utgangspunktet kunne sett.

Data som lagres i FamWeek er kryptert både under overføring og lagring. Unntaket er brukernes opplastede filer, som lagres som de er på våre tjenere, men som selvsagt er underlagt full adgangskontroll.

Våre apper benytter seg ikke av lokal lagring av data utover lagring av påloggingsinfo, som i henhold til best-practises på iOs og Android lagres kryptert i enhetens sikre soner.

Appene har støtte for biometrisk autentisering samt pinkode ved innlogging og rolleskifte. I tillegg anbefaler vi sterkt at enhetenes egne sikkerhetsmekanismer benyttes.

Det tas sikkerhetskopi jevnlig (minst hvert døgn) av alle data. Disse lagres kryptert både offline og online.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til informasjonen, FamWeek Support kontaktes på contact@famweek.com

Markedsføring og spørreundersøkelse

Vi kan sende deg nyhetsbrev og informasjon om FamWeek. Du kan selv registrere deg for mottak av disse ved pålogging og/eller i din profil.  Du kan angre dette enten via lenke i nyhetsbrev eller ved å kontakte oss.

All markedsføring vi sender ut, følger markedsføringsloven. 

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved å sende en henvendelse til FamWeek Support. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.