Brukervilkår for FamWeek

Avtale om brukervilkår for FamWeek

Innledning

Følgende vilkår og betingelser gjelder for bruk av tjenesten FamWeek, som beskrevet nedenfor. Tjenesten tilbys av FamWeek AS («Tjenesteyter») som er et norskregistrert aksjeselskap. Tjenesten driftes av Tjenesteyter og driftes via Tjenesteyters eller Tjenesteyters underleverandører sine servere.

Dette er en tjeneste som skal forenkle hverdagen for alle familier gjennom en unik familiekalender. Det er også en tjeneste som en organisasjon kan tilby foreldre for å forenkle administrasjon samt kommunikasjonen mellom organisasjonen og foreldre.

Samtykke til brukervilkår

Før du kan ta i bruk FamWeek må du akseptere disse vilkårene og betingelsene. Disse brukervilkårene aksepteres av deg idet du registrerer deg i FamWeek og klikker aksepter til disse vilkårene.

Denne avtalen om brukervilkår er en juridisk bindende avtale mellom Deg og Tjenesteyter. Betegnelsene «vi», «oss» eller «våres» viser til Tjenesteyteren.

Endringer i brukervilkårene

Tjenesteyter kan tidvis foreta endringer i brukervilkårene. Vi vil informere deg om vesentlige endringer før slike endringer trer i kraft, slik at du har muligheten til å vurdere konsekvensene av endringene.

Ved å fortsette bruken av FamWeek etter at endringer er blitt gjort uttrykker du automatisk at du godtar endringene.

Beskrivelse av tjenesten

Disse brukervilkårene vil gi deg en rett og tilgang til å bruke tjenesteyters tjeneste FamWeek med de funksjoner som tjenesten til enhver tid har.

Bruk av tjenesten som forelder

Du samtykker til at du kun vil bruke FamWeek-tjenesten til personlig ikke-kommersielle formål.

For å kunne benytte deg av FamWeek må du ha egen profil. For å få dette må du fylle inn navn, etternavn, brukernavn og epost. Du er selv ansvarlig for å fylle inn informasjonen og for at informasjonen er relevant.

Du kan selv velge å registrere barna dine i løsningen. Dette gjør du ved å fylle inn barnets navn og etternavn. Det er opp til deg om du vil fylle inn mer informasjon som kjønn fødselsdato, adresse og legge inn bilde. Ved å legge til den andre forelderen til barna i løsningen, vil dere automatisk få en felles familiekalender.

Du velger selv hvilke organisasjoner du ønsker å knytte deg selv og/ eller barna dine til. Ved tilknytningen til organisasjonene deler du profilene dine og den informasjon du laster opp med organisasjonene. Dette betyr at andre som er tilknyttet samme organisasjon og gruppe/klasse  enkelt kan sende deg meldinger, inviterer deg til arrangementer og/eller dele bilder med deg.

Hvis du blir bruker av FamWeek gjennom en organisasjon, vil dine profildata og eventuelt barnas profiler importeres direkte fra organisasjonens system. Du er selv ansvarlig for at denne informasjonen er riktig og relevant.

Tjenesten gir deg som forelder mulighet til å benytte kalenderfunksjonalitet med påminnelser, melde deg på ulike aktiviteter samt sende og motta meldinger til andre FamWeek- brukere samt organisasjoner du er knyttet til.

Bruk av tjenesten som organisasjon

For å kunne benytte deg av FamWeek i organisasjonen må organisasjonen ha en avtale med FamWeek AS og du må ha en egen organisasjonsprofil og være koblet til aktuelle klasser/lag/grupper i organisasjonen i FamWeek-databasen. Disse dataene vil importeres fra organisasjonens system og du må kvalitetssikre om disse er riktige og relevante.

Tjenesten gir deg som organisasjon mulighet til å holde oversikt over organisasjonens medlemmer med kontaktdetaljer, når de er til stede samt hvem som hentet dem hvis de er barn. I tillegg har du mulighet til å benytte kalenderfunksjonalitet med påminnelser, sende ut påmeldinger samt meldinger til andre FamWeek-brukere. Du har også mulighet til å dele bilder med medlemmene.

Personvern og datasikring

Tjenesteyteren er forpliktet til å respektere ditt personvern og konfidensialiteten av dine personopplysninger. Tjenesteyteren vil behandle dine personopplysninger, og det innhold som du publiserer via FamWeek i tråd med følgende:

Ved aktivering av FamWeek vil du tilgjengeliggjøre bruker- og kontaktinformasjon. Vi vil lagre slik informasjon i vår database.

Opplysninger som overføres til FamWeek vil bli benyttet for å kunne tilby deg tjenesten.

En lesebekreftelse vil være synlig for avsender i det du åpner innkommende meldinger.

Det er kun vi og våre underleverandører som vil ha tilgang til dine lagrede opplysninger i FamWeek. Vi vil benytte denne informasjonen i forbindelse med ytelse av tjenesten.

Vi brukere ulike tekniske verktøy til å analysere trafikkmønstre i FamWeek for å kunne prioritere fremtidige oppdateringer og feilrettinger. All informasjon vil benyttes i forbindelse med maksimering av ytelsen av tjenesten.

Vi vil utelukkende behandle personvernopplysninger til det formål og i den utstrekning det er nødvendig for å kunne tilby tjenesten i samsvar med disse vilkårene og gjeldende lovgivning.

Informasjon som er lagret i FamWeek kan ikke uten ditt samtykke benyttes til noen andre formål enn å tilby deg tjenesten.

Du kan til enhver tid sende oss en skriftlig forespørsel hvor du krever tilgang til ovennevnte opplysninger vedrørende hvem som behandler personopplysninger generelt og på daglig basis, formålet med behandlingen, hvorvidt personopplysninger vil bli utlevert, og i så tilfelle hvem som er mottaker, typen personopplysninger som vil bli behandlet, og konkret arten av de opplysninger som angår deg samt hvilke sikkerhetstiltak som er implementert i forbindelse med behandlingen, såfremt slik tilgang ikke undergraver sikkerheten.

Du kan til enhver tid sende oss en skriftlig forespørsel å be om at personopplysningene korrigeres.

Du kan til enhver tid sende oss en skriftlig forespørsel å be om at vi sletter alle dine personopplysninger som er lagret i FamWeek.

Tilkoblede enheter

Du kan koble så mange enheter du ønsker til FamWeek. Du er fullt ut ansvarlig for alle enheter du kobler til FamWeek-tjenesten. Vi gir ingen garanti for at FamWeek er tilgjengelig og disponibel for de tilkoblede enhetene.

Som databehandler og leverandør av tjenesten FamWeek krever vi at våre brukere bruker enheter som er støttet/supportert av sine operativsystem. Android-enheter må være supportert av Google Play og Apple-enheter må være supportert av iOS.

Retningslinjer for bruk

Du skal bruke FamWeek-tjenesten på behørig måte, respektere gjeldende lover og reguleringer samt respektere privatlivet og integriteten til andre brukere av FamWeek.

Når du bruker FamWeek må du respektere andre brukere. Du skal ikke opptre på en støtende måte overfor andre. Dette gjelder også hvor vedkommende ikke er bruker av FamWeek. En bruker som opptrer støtende ovenfor andre brukere kan risikere at deres konto blir deaktivert eller slettet.

All informasjon, opplysninger, filer, brukernavn, bilder, linker, videoer eller annet innhold eller materiale som du laster opp eller publiserer via FamWeek er på eget ansvar. Du forplikter deg til ikke å lagre helseopplysninger i løsningen.

For å opprettholde brukertillit til tjenesten, forbeholder vi oss retten til å begrense eller nekte tilgang og bruk for enhver bruker som opptrer i strid med nevnte retningslinjer, eller bruker tjenesten på en måte som vi vurderer å ha en negativ effekt på tjenesten eller andres brukeropplevelse.

Betaling og oppsigelse

Tjenesten FamWeek er lisensbasert og vi forbeholder oss retten til å til enhver tid gjennomgå og endre pris og egenskaper, eller slutte å tilby tjenesten. Bruk av FamWeek vil generere mobiltrafikk som kan pådra økte kostnader for datatrafikk fra din mobiloperatør.

Du kan til enhver tid si opp ditt avtaleforhold til tjenesteyteren ved å anmode avslutning av din brukerkonto og ved å avslutte din bruk av FamWeek.

Ansvarsbegrensninger

Du er selv ansvarlig for å besørge at du er i besittelse av maskinvare, programvare og internettilgang som er nødvendig for å ta i bruk FamWeek.

Du samtykker til og anerkjenner at FamWeek er en tjeneste som er tilgjengelig i henhold til «vår beste evner» og på en «som den er» basis. Tjenesten avhenger av en rekke faktorer som enheters maskinvare, programvare, batterikapasitet, nettverkstilgang etc. og du er kjent med at FamWeek- tjenesten eller tilkoblede enheter kan feile.

Du samtykker i at verken vi, eller våre eiere, ansatte, medkontrahenter eller agenter kan holdes ansvarlig for en hvilken som helst feil, svikt eller utelatelse i tjenesten, eller noen form for tap eller andre konsekvenser som inntrer som følge av slike feil.

Lovvalg

Avtalen om brukervilkår tolkes i samsvar med og reguleres av norsk lov.